зареждане ...

Обществен съвет

        На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017г. в детската градина функционира Обществен съвет. В учебната 2020/2021 година има следния състав:

 
Председател на ОС – Стелли Стефанова 
 
Членове:
 
1. Недка Георгиева Мирчева - счетоводител в ДГ "Здравец"
2. Станимира Иванова  Стоянова
3. Йонка Стефанова  Иванова
4. Шенгюл Сабриева; Иванова
 
Резервни членове:
 
1. Таня Иванова
2. Василка Димитрова
3. Йордан Йорданов
 

 • Календар
 • Важно
 • Родителски срещи

   Родителска среща за група "примерна", ще се осъществи на 28.09.2022 в 18:00 ч.

 • Бърз контакт

  Директор: 
   

  Петя Иванова

  Тел: 0876651092

  GSM: 0896793193

  info-2004107@edu.mon.bg