зареждане ...

        ДГ ”Здравец” се намира в гр. Кермен, община Сливен. Открита е на 01.09.1952 г. и е носила името “Стефка Чамурова”. Помещавала се е на втория етаж в кметството.  На 30.04.1979 г. е открит нов корпус на преименуваната ЦДГ ”Зоя Космодемянская” с 5 групи. От 1992 г. след решение на Общински съвет - Сливен детската градина носи името “Здравец”. Поради демографски причини от 1993 г. остават две групи с целодневно обучение. 

От 2021г. в детската градина функционират три групи - "Мечо Пух", "Бон-Бон" и "Слънчо"

        Днес тя е детска градина, която има добра материална база – съвременно обзаведени занимални-спални, мултимедийни проектори, компютри и интернет, здравен кабинет, физкултурен салон,  кухненски блок. ДГ "Здравец" е средищна и в нея се обучават и възпитават 67 деца от град Кермен и селата Биково, Бозаджий, Скобелево, Младово и Николаево. 

 
 • Важно
 • Родителски срещи

   Родителска среща за група "примерна", ще се осъществи на 28.09.2024 в 17:00 ч.

 • Бърз контакт

  Директор: 
   

  Петя Иванова

  Тел: 0876651092

  GSM: 0896793193

  info-2004107@edu.mon.bg