зареждане ...

Организация на учебната дейност

 В центъра на нашата работа стои детето с неговите потребности и индивидуалност. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.

 
Образователните направления:
 
Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Физическа култура
Музика
Конструиране и технологии

 
Седмичните разписания на задължителните форми на организация в целодневните групи в детската градина са разработени в съответствие с изискванията на ЗПУО.

 • Календар
 • Важно
 • Родителски срещи

   Родителска среща за група "примерна", ще се осъществи на 28.09.2022 в 18:00 ч.

 • Бърз контакт

  Директор: 
   

  Петя Иванова

  Тел: 0876651092

  GSM: 0896793193

  info-2004107@edu.mon.bg